Hatt diabetes type 1 lenge? Du produserer fortsatt insulin!

3. August 2014