Diasensa Podcast Ep. 7 – Hva gjør våre følelser og tanker med kroppen, og er det en kobling til diabetes?

20. September 2017